Struktur Kepengurusan

Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru

Dr. Intan Dwi Hastuti, M.Pd.
NIDN 0823078802

Admin IT

Saddam, M.Pd.
NIDN

Admin LMS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Roby Mandalika Waluyan, M.Pd.
NIDN 0822038401

Admin LMS Pendidikan Geografi

Sukron Fujiaturrahman, M.Pd.
NIDN 0827079002

Koordinator Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Isnaini, M.Pd., M.H.
NIDN

Koordinator Pendidikan Geografi

Arif, M.Pd.
NIDN 0814028001